nagu Jumal on

Kuidas Jumal on

Kui me räägime Jumalast, peame silmas jumalikku üksust, mida kummardavad ja austavad erinevad religioonid kogu maailmas. Jumala kontseptsioon võib iga veendumuse järgi erineda, kuid on ka levinud elemente, mis aitavad meil mõista, kuidas paljud inimesed tajuvad.

Jumala atribuudid

Erinevate religioonide sõnul peetakse Jumalat kõikvõimas, kõiketeadvaks ja kõikjal esinevaks. See tähendab, et ta on kõikvõimas, teab kõiki asju ja on igal pool korraga. Need atribuudid näitavad Jumala suurust ja transtsendentsi.

armastus ja halastus

Teine oluline aspekt, kuidas Jumalat tajutakse, on Tema armastus ja halastus. Paljud religioonid õpetavad, et Jumal on kaastundlik olend ja on seotud inimkonnaga. Teda peetakse armastava isana, kes on alati valmis andestama ja aitama neid, kes tema poole pöörduvad juhendamisel ja lohutamisel.

õiglus ja õigus

Lisaks armastusele ja halastusele peetakse Jumalat ka õiglaseks ja sirgeks. Teda peetakse erapooletuks kohtunikuks, kes premeerib head ja karistab kurja. See Jumala nägemus kui õiglane olend on paljudele inimestele oluline, sest see toob kaasa lootuse, et lõpuks valitseb õiglus.

suhe inimkonnaga

Jumalat kujutatakse sageli olendina, kes soovib suhelda inimkonnaga. Teda peetakse inimeseks, kes on huvitatud igast inimesest, kes soovib igaühega isiklikke suhteid saada. See visioon Jumalast kui isiklikust ja lähedasest olemisest toob paljudele inimestele lohutust ja lootust.

 • Jumal on kõikvõimas, kõiketeadlik ja kõikjal esinev.
 • Ta on armastav ja halastav.
 • Jumal on õiglane ja sirge.
 • Ta tahab suhelda inimkonnaga.

 • Jumala atribuudid
  suhe inimkonnaga


  kõikvõimsus armastus ja halastus

  kõikvõimsus õiglus ja õigus

  omnipresence isiklik suhe


  Scroll to Top