Mycneas

Micneas

Sõna

tähendus
Micneas on naiselik nimisõna, mis viitab Piibli linnale, mida on mainitud Vanas Testamendis.

Sõna

päritolu
Sõna mikneiatel on heebrea päritolu, mis on tuletatud terminist “mikne’ah”, mis tähendab “omamist” või “karja”.

Word Adverbs

Sõna mikneiatega seotud spetsiifilisi määrsõnu pole.

Sõna

konjunktsioonid
Sõna mycneias puuduvad konkreetsed konjunktsioonid.

Sõna

sünonüümid
Sõna mikneiase jaoks puuduvad konkreetsed sünonüümid.

sõna määratlused

– Vanas Testamendis nimetatud piiblilinna nimi.

fraasid, mida sõna rakendab

– “Micneas oli sel ajal piirkonnas oluline linn.”
– “Mycnease elanikud olid tuntud oma võime tõttu luua karja.”

Sõna näited tekstis

Joshua raamatus mainitakse 15. peatüki salmi 57: “Kain, Gibea ja Timna; kümme linna koos nende küladega.” Micneas on üks kümnest selles salmis mainitud linnast.

riimid sõnaga

Pole mingeid sõnu, mis riimil Mycneasega.

anagrammid sõnaga

Sõna mikneias tähtedega ei moodustata anagramme.

Viited:

  • veebipiibel
  • Scroll to Top