mütsetofagiid

Miktofagiid

Sõna

tähendus
Mütsetofagiid on omadussõna, mis viitab seenega söötmisega seotud millelegi.

Sõna

päritolu
Sõna “mütsetofagiid” pärineb kreeka keelest “mykēs” (seen) + “phagein” (söö) + “eidos” (sarnane).

Word Adverbs

Sõna “mütsetofagiid” puuduvad konkreetsed määrsõnad.

Sõna

konjunktsioonid
Sõna “mütsetofagiid” puuduvad konkreetsed konjunktsioonid.

Sõna

sünonüümid
Mõned “mütsetofagiidi” sünonüümid on: fungivore, fungivago, fungophagus.

sõna määratlused

– seenetoitmise kohta.
– See toitub seentest.

fraasid, mida sõna rakendab

– Nahkhiir on mütsetofagiidi loom, kuna see toitub peamiselt puuviljadele ja seentele.
Mütsetofagiidi lind leidis maitsva seeni, mida toita.

Sõna näited tekstis

– Seente ja teiste organismide seose mõistmiseks on oluline loomade mütsetofagiidide uurimine.
– Miktofagiidiputukad on põllumajanduslike kahjurite kontrollimiseks hädavajalikud.

riimid sõnaga

– pede
– seenivor
– Fungivago

anagrammid sõnaga

– Sõna “mütsetofagiid” ei leitud anagramme.

Scroll to Top