mükotroofne

müotroofne

Sõna

tähendus
Sõna “mükotroofne” on omadussõna, mis viitab seente kaudu organismide toitumisega seotud millelegi.

Sõna

päritolu
Sõna “mükotroofne” pärineb kreeka keelest, moodustades mõistete “Mykes” (seen) ja “Trophein” (toit).

Word Adverbs

Sõna “müotroofiline” pole konkreetseid määrsõnu.

Sõna

konjunktsioonid
Sõna “müotroofiline” puuduvad konkreetsed konjunktsioonid.

Sõna

sünonüümid
– müotfaage
– Müophagus

sõna määratlused

– seente kaudu toitumise kohta.
– See toitub seentest.

fraasid, mida sõna rakendab

– Keha on mükotroofne, saades seentega sümbioosi kaudu toitaineid.
– Mükotroofsel taimel on spetsiaalsed juured seente toitainete imendumiseks.

Sõna näited tekstis

– Mükotroofne mardikas toidab eranditult seente, mida leidub puutüvedel.
– taime ja seene vaheline mükotroofne suhe on kasulik mõlemale organismile.

riimid sõnaga

– fototroofne
– hüdrotroofne
– kemotroofne

anagrammid sõnaga

– Sõna “müotroofne” ei leitud anagramme.

Scroll to Top