Mis on statistiline

Mis on statistika?

Statistika on matemaatika valdkond, mis on pühendatud andmete kogumisele, korraldamisele, analüüsile ja tõlgendamisele. See kasutab meetodeid ja tehnikaid andmekogumitest asjakohase teabe eraldamiseks, võimaldades tõenduspõhist otsuste tegemist.

statistika tähtsus

Statistika mängib võtmerolli erinevates valdkondades, näiteks teadus, majandus, tervis, inseneriteadus. See võimaldab meil mõista ja kirjeldada keerulisi nähtusi, tuvastada mustreid, teha ennustusi ja testida hüpoteese.

statistika peamised mõisted

Statistika paremaks mõistmiseks on oluline teada mõnda põhimõistet:

 • populatsioon: täielik elementide komplekt, mida soovite uurida;
 • proov: elanikkonna esinduslik alamhulk;
 • muutuja: Iseloomulik mõõdetakse või vaadelda;
 • Andmed: muutujate jaoks saadud väärtused;
 • Keskmine: andmete keskmine väärtus;
 • standardhälve: andmete dispersiooni mõõtmine keskmise suhtes;
 • jaotus: viisi andmeid levitatakse;
 • tõenäosus: sündmuse esinemise tõenäosuse mõõt;
 • Statistilised järeldused: populatsiooni valimis saadud tulemuste üldistamise protsess.

statistikarakendused

statistikat kasutatakse laialdaselt mitmes valdkonnas, näiteks:

 • Teadused: katsete ja teaduslike uuringute tulemuste analüüsimiseks;
 • majandus: turuanalüüsi, majandusprognooside ja teostatavusuuringute läbiviimiseks;
 • tervis: epidemioloogiliste andmete analüüsimiseks, kliiniliste uuringute läbiviimiseks ja ravi efektiivsuse hindamiseks;
 • inseneritöö: kvaliteedianalüüsi, protsesside kontrolli ja süsteemi optimeerimise teostamiseks;

Kuidas statistikat õppida?

Õppimisstatistika jaoks on saadaval mitu funktsiooni, näiteks raamatud, veebikursused, õpetused ja selgitavad videod. Oluline on harjutada harjutuste lahendamist ja mõistete rakendamist reaalses olukorras.

 • : veebiplatvorm klasside ja interaktiivsete harjutustega;
 • Coursera : veebikursuste platvorm tasuta ja tasuliste kursuste võimalustega;
 • udemy : veebipõhine kursuse platvorm tasuliste kursuste võimalustega;
 • Järeldus

  Statistika on võimas vahend andmete analüüsimiseks ja tõlgendamiseks. See võimaldab teil teha tõenditepõhiseid otsuseid ja mõista paremini ümbritsevat maailma. Kas teaduses, majanduses, tervise või insenerides on statistika teadmiste edendamisel ja tõhusate lahenduste arendamisel võtmeroll.

  Scroll to Top