Mis on raamatupidamine

Mis on raamatupidamine?

Raamatupidamine on mis tahes ettevõtte või organisatsiooni toimimise põhivaldkond. See vastutab üksuse finants- ja patrimoniaalse teabe registreerimise, korraldamise, analüüsimise ja tõlgendamise eest eesmärgiga anda täpsed ja usaldusväärsed andmed otsuste tegemiseks.

raamatupidamise tähtsus

Raamatupidamine mängib ärijuhtimises üliolulist rolli, kuna see pakub olulist teavet strateegilise planeerimise, finantskontrolli, õiguslike ja maksukohustuste täitmiseks, samuti abistamisel ettevõtte majandus- ja finantstulemuste hindamisel.

raamatupidamispõhimõtted

Raamatupidamist reguleerivad põhimõtted ja standardid, mis tagavad raamatupidamise teabe ühtluse ja usaldusväärsuse. Mõned kõige olulisemad raamatupidamispõhimõtted on:

 • Üksuse põhimõte: raamatupidamine kohtleb üksust kui omanikest erinevat isikut;
 • Järjepidevuse põhimõte: eeldatakse, et üksus töötab määramata ajaks;
 • Võimaluse põhimõte: raamatupidamise teave tuleb registreerida ja avalikustada õigel ajal;
 • Pädevuse põhimõte: tulu ja kulusid tuleb kajastada nende toimumise perioodil, sõltumata nende kättesaamisest või maksest;
 • ettevaatlikkuse põhimõte: varasid ja tulusid ei tohiks üle hinnata, samas kui kohustusi ja kulusid ei tohiks alahinnata.
 • raamatupidamisvaldkonnad

  Raamatupidamine hõlmab mitut valdkonda, millel kõigil on oma eripärad ja eesmärgid. Mõned näited on:

  • Finantsarvestus: vastutab ettevõtte finantsteabe registreerimise ja levitamise eest;
  • Juhtimisarvestus: keskendunud sisemistele otsuste tegemisele, teabe pakkumisele tegevuste kavandamiseks ja kontrollimiseks;
  • Kuluarvestus: keskendunud tootmis- ja turunduskulude kontrollile ja analüüsile;
  • Maksuarvestus: hõlmab maksukohustuste järgimist ning valitsusasutuste nõutavate avalduste ja avalduste väljatöötamist;
  • Keskkonnaarvestus: püüab mõõta ja registreerida majandustegevuse keskkonnamõjusid.

  raamatupidamisprofessionaalid

  raamatupidamisprofessionaalid mängivad võtmerolli ettevõtete finantsjuhtimises. Mõned valdkonna peamised spetsialistid on:

  • Raamatupidaja: vastutab finantsaruannete väljatöötamise ja analüüsimise eest lisaks nõustamise ja nõuande pakkumisele;
  • Audiitor: teostab sise- ja välisteauditid, et kontrollida raamatupidamisandmete vastavust;
  • Kontroller: töötab finantsplaneerimise ja kontrolli alal, abistades strateegiliste otsuste tegemisel;
  • Raamatupidamise ekspert: teostab raamatupidamise teadmisi kohtumenetluses;
  • Finantsanalüütik: teostab finantsanalüüsi ja projektsioone, aidates ettevõtte finantsjuhtimisel.

  Järeldus

  Raamatupidamine on ettevõtete edu ja jätkusuutlikkuse oluline valdkond. See pakub väärtuslikku teavet otsuste tegemiseks, finantskontrolli ja juriidiliste kohustuste täitmiseks. Lisaks mängivad raamatupidamisprofessionaalid organisatsioonide finantsjuhtimises võtmerolli. Seetõttu on oluline väärtustada ja investeerida raamatupidamisse kui ärijuhtimise lahutamatu osa.

  Scroll to Top