Mis on Püha Vaimu vastu jumalateotus

Mis on jumalateotus Püha Vaimu vastu?

Püha Vaimu vastane jumalateotus on religioosne mõiste, mis pärineb Piiblist, täpsemalt Matteuse, Marki ja Luuka evangeeliumidest. Seda väljendit mainis Jeesus Kristus vastusena variseridele, kes süüdistasid teda deemonite välja heitmises deemonite vürsti Belzebu väe abil.

Mida ütleb Piibel Püha Vaimu vastase jumalateotuse kohta?

Matteuse evangeeliumis ütleb Jeesus: “Seetõttu ütlen neile, et iga patt ja jumalateotus antakse inimestele andeks, kuid vaimu vastasele jumalateotusele ei andestata. Kes räägib inimese poja vastu, See antakse andeks, kuid kui räägite Püha Vaimu vastu, ei anta teile andeks, ei siin ega tulemas “(Matteuse 12: 31-32).

See piibellik lõik on tekitanud sajandite jooksul erinevaid tõlgendusi. Mõni mõistab, et Püha Vaimu vastane jumalateotus on andestamatu patt, teised aga usuvad, et see väljend viitab Püha Vaimu töö püsivale ja tahtlikule tagasilükkamisele.

Mida tähendab jumalateotuse Püha Vaimu vastu?

Püha Vaimu vastane jumalateotus peetakse tõsiseks patuks, kuna see tähendab Jumala tegevuse teadlikku ja tahtlikku tagasilükkamist. Seda peetakse Püha Vaimu kaudu pakutavale jumalikule armule ja päästmisele.

See jumalateotus ei ole lihtne viga ega libisemine, vaid südame kõvenemise suhtumine ja Jumala töö tagasilükkamine. See on Püha Vaimu tõe ja tegevuse püsiv eitamine inimeste elus.

Kuidas vältida jumalateotust Püha Vaimu vastu?

Vältige jumalateotust Püha Vaimu vastu hõlmab õiglase suhte otsimist Jumalaga, tunnistada Püha Vaimu tähtsust meie vaimses elus. See hõlmab Vaimu tegutsemisele avatud olemist, pühaduse otsimist ja Jumala loomingu vastupanu või tagasilükkamist meie elus.

Oluline on meeles pidada, et Jumal on halastav, ja annab andeks neile, kes oma patud kahetsevad. Nii et kui teil on kahtlusi või muret Püha Vaimu vastases jumalateotuse pärast, otsige vaimset juhendamist ja usaldust Jumala armu ja andestuse vastu.

  • Viited:
  • veebipiibel
  • sain küsimusi
  • Scroll to Top