Milline ja kontseptuaalne kunst

Mis on kontseptuaalne kunst?

Kontseptuaalne kunst on kunstilise väljenduse vorm, mis rõhutab teose ideed või kontseptsiooni, selle asemel et keskenduda traditsioonilisele visuaalsele esteetikale. See seab kahtluse alla traditsioonilised kunstikonventsioonid, seades kahtluse alla teose tehnilise oskuse ja füüsilise välimuse olulisuse.

kontseptuaalse kunsti omadused

Kontseptuaalne kunst võib võtta erinevaid vorme, sealhulgas rajatisi, etendusi, fotosid, videoid ja isegi kirjutatud sõnu. Mõned kontseptsioonikunsti levinumad omadused hõlmavad:

 • rõhuasetus kontseptsioonile: töö kontseptsioon või idee on kõige olulisem aspekt;
 • vähem tähtsust esteetika osas: teose visuaalne välimus võib olla vähem asjakohane;
 • interaktiivsus: sageli kutsutakse avalikkust tööga suhtlema;
 • küsitlemine: Kontseptuaalne kunst on väljakutse normide ja kunsti rolliga ühiskonnas;
 • Meediumide mitmekesisus: kontseptuaalse kunsti saab luua mitmesuguste meediumite ja materjalide abil.

Näited kontseptuaalsest kunstist

Kontseptuaalne kunst on olnud populaarne väljendusvorm alates 1960. aastate lõpust. Mõned kuulsad näited kunstnikest, kes töötavad kontseptsioonikunstiga, on:

 • Marcel Duchamp: tuntud oma provokatiivsete tööde poolest, näiteks “The Fountain”, allkirjastatud urinoolile, kes seab kahtluse alla kunsti määratluse;
 • Yoko Ono: kuulus nende esinemiste ja rajatiste poolest, mis kasutavad ära selliseid teemasid nagu rahu ja feminism;
 • Joseph Kosuth: tuntud nende teoste poolest, mis tutvustavad sõnu ja kontseptsiooni määratlusi;
 • Tracey Emin: kuulus oma isiklike ja autobiograafiliste teoste poolest, mis hõlmavad sageli igapäevaseid esemeid.
 • kontseptuaalse kunsti tähtsus

  Kontseptuaalne kunst vaidlustab kunsti traditsioonilised mõisted ja laiendab piire, mida võib pidada kunstiteoseks. See julgustab avalikkust mõtlema sotsiaalsetele, poliitilistele ja filosoofilistele probleemidele ning põhjustab sageli arutelusid ja arutelusid. Kontseptuaalne kunst võimaldab kunstnikel end väljendada ka tavatul viisil, uurides ideid ja mõisteid, mida ei pruugi tavapärasemate kunstivormide kaudu hõlpsasti edastada.

  Lühidalt, kontseptuaalne kunst on kunstilise väljenduse vorm, mis rõhutab visuaalse välimuse asemel teose kontseptsiooni või ideed. See seab kahtluse alla traditsioonilised kunstikonventsioonid ja julgustab avalikkust olulistes küsimustes mõtlema. Kontseptuaalne kunst on olnud mõjukas väljendusvorm alates 1960. aastate lõpust ning jätkab kunstnikke ja vaatajaid tänapäevani väljakutseid.

  Scroll to Top