Mida see tähendab emantsipeerumist

Mida tähendab emantsipeerunud?

Emantsipeerunud on termin, mis viitab emantsipatsiooni omandamisele, mis on protsess, mille käigus alaealine omandab enne juriidilise vanuse saavutamist täieliku tsiviilvõime. Emantsipatsioon võib toimuda erineval viisil ja sellel on erinevates kontekstides erinev tähendus.

tsiviil emantsipatsioon

Tsiviilõiguse kontekstis on emantsipatsioon akt, mille abil alaealine omandab võimaluse isiklikult kasutada tsiviilelu, ilma et oleks vaja esindada nende vanemaid või abi. See tähendab, et emantsipeerunud saab teha seaduslikke tegusid, näiteks abielu sõlmimist, lepingute sõlmimist, muu hulgas oma vara haldamist.

Tsiviil emantsipatsioon võib toimuda erineval viisil, näiteks:

 • Vabatahtlik emantsipatsioon: kui vanemad või seaduslikud eestkostjad nõustuvad alaealise emantsipaat;
 • Kohtulik emantsipatsioon: kui kohtunik otsustab alaealise emantsipareerida, arvestades tavaliselt tema huvi;
 • Emantsipatsioon abielu järgi: kui alaealine abiellub, omandab see automaatse emantsipatsiooni;
 • emantsipatsioon vanemate kontsessiooni teel: kui vanemad annavad alaealisele emantsipatsiooni;
 • Emantsipatsioon tõhusaks avalikus tööhõiveks: kui alaealine on heaks kiidetud avalikus pakkumises ja eeldab tõhusat avalikku tööd.
 • poliitiline emantsipatsioon

  emantsipatsioon võib viidata ka protsessile, mille käigus rahvas või territooriumi vallutab poliitilist iseseisvust, muutudes autonoomseks ja vabast võimust või valitsusest vabaks. Seda tüüpi emantsipatsioon toimub tavaliselt kolonisatsiooni, okupatsiooni või poliitilise domineerimise kontekstis.

  näited poliitilisest emantsipatsioonist:

  Kuulus näide poliitilisest emantsipatsioonist on Brasiilia iseseisvus Portugalist, mis leidis aset 1822. Pärast sajandeid kestnud koloniseerimist saavutas Brasiilia iseseisvuse ja temast sai autonoomne riik.

  naissoost emantsipatsioon

  Naiste emantsipatsioon on sotsiaalne ja poliitiline liikumine, mis otsib võrdseid õigusi meeste ja naiste vahel. See liikumine võitleb soolise diskrimineerimisega ja püüab tagada naistele õiguse täielikult osaleda poliitilises, majanduslikus ja ühiskondlikus elus.

  Naiste emantsipatsioon on olnud kogu ajaloo vältel pidev võitlus, mille hulgas on olulisi saavutusi nagu hääleõigus, reproduktiivsed õigused, palgavõrdsus.

  Lühidalt, emantsipeerunud terminil võib olla erinev tähendus, sõltuvalt kontekstist, milles seda kasutatakse. See võib viidata alaealise täielikule tsiviilvõimele, rahva või territooriumi poliitilisele iseseisvusele või naiste võrdsete õiguste võitluse liikumisele.

  Scroll to Top