Kultuuristandard mis on

Kultuuristandard: mis on ja selle tähtsus kommunikatsioonis

Kultiveeritud norm on grammatiliste ja keeleliste reeglite kogum, mis loob õige viisi antud keeles suhtlemiseks. Portugali keele puhul on kultiveeritud norm, mida peetakse standardiks, ja seda kasutatakse ametlikes olukordades, näiteks akadeemiline kirjutamine, ametlikud dokumendid ja avalikud diskursused.

Kultiveeritud normi tähtsus

Kultiveeritud norm on põhiline, et tagada edastatud sõnumi selgus ja mõistmine. See loob keelemustri, mis hõlbustab inimeste vahelist suhtlemist, vältides mitmetähenduslikkust ja arusaamatusi.

Lisaks on kultiveeritud norm oluline ka rahva kultuurilise identiteedi säilitamiseks. Selle kaudu on võimalik hoida kogukonna ajalugu ja traditsioone elus, tagades selle tunnustuse ja austuse.

kultiveeritud normi omadused

Kultiveeritud normil on mõned konkreetsed omadused, mis eristavad seda teistest keelelistest variantidest. Nende hulgas võime esile tõsta:

 • grammatika ja süntaksi korrektne kasutamine;
 • Vältige slängi ja mitteametlike väljendite kasutamist;
 • Sõnavara nõuetekohane kasutamine;
 • selge ja liigendatud hääldus;
 • Austamine verbaalse ja nominaalse kokkuleppe reeglite vastu;
 • Ravi asesõnade nõuetekohane kasutamine;
 • Vältige keele sõltuvuste, näiteks korduste ja koondamise kasutamist.
 • Kultuuristandard ja kirjalik suhtlus

  Kirjalikus suhtluses on kultiveeritud norm veelgi olulisem, sest just selle kaudu väljendame end selgelt ja objektiivselt. Teksti kirjutamisel, olgu see siis artikkel, e -kiri või uudisteruum, on lugeja mõistmise tagamiseks oluline järgida kultiveeritud normi reegleid.

  Lisaks hinnatakse kultiveeritud normi ka avalikes pakkumistes, valimisprotsessides ja tööhõiveintervjuudes, kus peetakse diferentsiaalsuseks võimet korralikult ja asjakohaselt suhelda.

  Järeldus

  Kultiveeritud norm on hädavajalik tõhusaks ja selgeks suhtlemiseks. Kultreeritud normi reeglite omandamisel on võimalik end erinevates olukordades õigesti väljendada, tagades vestluspartnerite mõistmise ja austuse.

  Seetõttu on oluline väärtustada ja uurida haritud normi, püüdes alati parandada oma keeleoskust ning aidata kaasa tõhusamale ja harmoonilisele suhtlusele.

  Scroll to Top