Kuidas Püha Vaimu vastu võtta

Kuidas Püha Vaimu vastu võtta

Püha Vaimu vastuvõtmine on kristlase elus transformatiivne kogemus. See on hetk, mil Jumala Vaim elab meis ja võimaldab meil elada elu ja intiimsust Jumalaga. Selles artiklis uurime mõningaid võimalusi Püha Vaimu vastuvõtmiseks ja kuidas see kogemus võib mõjutada meie vaimset elu.

mis on Püha Vaim?

Püha Vaim on Kolmainsuse kolmas inimene koos Jumala Isa ja Jumala Pojaga. Teda kirjeldatakse kui lohutajat, juhendit, tõe vaimu. Ta on meie elus tegutsev Jumala jõud, mis võimaldab meil elada Jumala tahte järgi.

Kuidas Püha Vaimu vastu võtta?

1. Meeleparandus ja usk: Püha Vaimu vastuvõtmisel on esimene samm meie pattude meelt parandada ja uskuda Jeesusesse Kristusesse kui meie Päästjasse. Jeesuse töö kaudu ristil lepitame Jumalaga ja võtame Püha Vaimu.

2. Otsimine ja palve: peame otsima Jumala kohalolekut palves ja otsima temaga suuremat lähedust. Palve on viis Jumalaga ühenduse loomiseks ja oma südame avamiseks, et saada Püha Vaim.

3. Jumala Sõna uurimine: Piibel on Jumala Sõna ja just selle kaudu teame rohkem Püha Vaimust ja sellest, kuidas see meie elus toimib. Peame uurima Jumala sõna ja mediteerima selle üle, et kasvada oma suhetes Püha Vaimuga.

4. Alistumine ja kuulekus: peame täielikult Jumalale alistuma ja olema valmis tema tahet järgima. Püha Vaim ei saa elada südames, mis on täis pattu ja sõnakuulmatust. Peame püüdma elada pühaduse ja Jumala kuulekuse elu.

Püha Vaimu mõju meie elule

Kui saame Püha Vaimu, suudame elada vaimset jõudu täis elu. Püha Vaim juhendab meid, õpetab meid, lohutab meid ja võimaldab meil täita Jumala eesmärki oma elus.

Lisaks tekitab Püha Vaim meis Vaimu vili, mis on sellised omadused nagu armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, headus, lahkus, truudus, vaesus ja enesekontroll. Need omadused on tõend Püha Vaimu olemasolu kohta meie elus.

Järeldus

Püha Vaimu vastuvõtmine on kristlase elus põhimõtteline kogemus. Püha Vaimu kaudu on meid koolitatud elama Jumalaga intiimsuse elu ja täitma eesmärki, mis tal meie jaoks on. Püüdke Püha Vaimu vastu võtta meeleparanduse, palve otsimise, Jumala Sõna uurimise ning talle üleviimise ja kuulekuse uurimise kaudu. Laske Pühal Vaimul oma elu muuta ja võimaldada teil elada elu ja intiimsust täis elu Jumal.

Scroll to Top