Esimene korintlastele 2. peatükk 9. salm;

Esimene korintlastele 2. peatükk salm 9

Mis on “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”?

“Esimene korintlastele 2. peatükk 9. salm” on piibellik viide esimese korintlaste raamatus, 2. peatükk 9. Salm 9. See lõik on osa Piibli Uuest Testamendist ja see omistatakse apostel Paulusele.

Kuidas töötab “Esimene korintlastele 2. peatükk 9. peatükk”?

See salm on Pauluse avaldus korintlastele, kus ta tsiteerib lõigut Vanast Testamendist (Jesaja 64: 4), et rõhutada, et Jumal on valmistanud imelisi asju neile, kes teda armastavad. Paulus juhib tähelepanu sellele, et neid asju ei ilmutata inimsilmadele, vaid neid tuntakse Jumala Vaimu poolt.

Kuidas teha ja harjutada “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”?

teha ja harjutada “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”, on vaja uurida ja mõista piibellikku konteksti, millesse see lõik on sisestatud. Lisaks on oluline otsida isiklikku seost Jumalaga ja viljeleda tema suhtes armastuse ja kuulekuse suhet.

Kust leida “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”?

Seda salmi võib leida Piiblist, täpsemalt esimese korintlaste raamatus, 2. peatükk, salm 9. See on saadaval Piibli erinevates versioonides, nii trükitud kui ka veebis.

tähendus “Esimese korintlastele 2. peatüki salm 9”

“Esimese korintlastele 2. peatüki 9. salmi” tähendus on see, et Jumal on valmistanud imelisi asju neile, kes teda armastavad, asjadele, mida inimsilmad ei näe ja neid paljastavad Jumala Vaim.

Kui palju see maksab “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”

“Esimene korintlastele 2. peatükk 9” pole rahalisi kulusid, kuna see on piibellik lõik tasuta Piiblis.

Mis on parim “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”

Piibli kõigis versioonides pole “parimat” esimese korintlastele 2. peatüki 9. peatüki 9. peatüki 9. peatükk. Oluline on mõista tähendust ja rakendada oma õpetusi meie elus.

Selgitus teemal “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”

See salm on Pauluse avaldus korintlastele, kus ta juhib tähelepanu sellele, et Jumal on valmistanud imelisi asju neile, kes teda armastavad. Neid asju paljastab Jumala Vaim ja neid ei saa mõista inimsilmadest.

Kus uurida “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”

Uurimiseks “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”, on soovitatav lugeda Piiblis esimeste korintlaste raamat ja otsida õppematerjale ja piiblilisi kommentaare, mis käsitlevad seda konkreetset lõiku.

nägemine ja seletus Piibli järgi teemal “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”

Piibli kohaselt rõhutab “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”, et Jumal on valmistanud imelisi asju neile, kes teda armastavad, asju, mida paljastab Jumala Vaim ja mis ületavad inimlikust mõistmisest.

visioon ja seletus spirismile “esimese korintlastele 2. peatüki salm 9”

Spirismis “Esimene korintlastele 2. peatüki 9. salmi” võib tõlgendada kui viidet vaimsele arengule ja nendele, kes jälgivad armastuse ja heategevuse teed.

nägemine ja selgitus Taroti, numeroloogia, horoskoobi ja märgide järgi “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”

Tarot, numeroloogia, horoskoobi ja siltide pole konkreetset vaadet “Esimene korintlastele 2. peatükk 9. salm”, kuna see lõik on usulise jäljendiga ja pole nende tavadega seotud.

nägemine ja selgitus Candomblé ja Umbanda sõnul “esimese korintlastele 2. peatüki salmi 9”

Candomblés ja Umbandis, “Esimene korintlastele 2. peatüki 9. salmi” saab tõlgendada viitena Orishase ja vaimsete üksuste tegevusele inimeste elus, tuues õnnistusi ja kaitset.

visioon ja seletus vaimsuse järgi “Esimese korintlastele 2. peatüki salm 9”

Vaimsuse järgi “Esimene korintlastele 2. peatükk 9” esindab Jumala lubadust premeerida neid, kes teda armastavad imeliste asjadega, kellele paljastab Jumala Vaim ja ületab inimese mõistmist.

Lõplik ajaveebi järeldus teemal “Esimene korintlastele 2. peatükk 9”

Pärast “esimese korintlastele 2. peatüki 9. salmi 9 -ga seotud erinevate aspektide tegemist” võime järeldada, et see piibellik lõik toob lootuse ja enesekindluse sõnumi Jumala vastu, rõhutades, et ta on valmistanud imelisi asju neile, kes teda armastavad.>>

Scroll to Top