aritmeetiline

aritmeetiline

Sõna

tähendus
Aritmeetika on omadussõna, mis viitab aritmeetikale, mis on matemaatika osa, mis uurib elementaarseid numbrilisi toiminguid, näiteks lisamine, lahutamine, korrutamine ja jagunemine.

Sõna

päritolu
Sõna “aritmeetika” pärineb kreeka terminist “aritmētikós”, mis tähendab “võrreldes aritmeetika suhtes”.

Word Adverbs

– aritmeetriliselt

Sõna

konjunktsioonid
Ja – ja
– või
– Aga
– kuigi

Sõna

sünonüümid
– numbriline
– matemaatiline
– arvutist

sõna määratlused

– aritmeetiliste või elementaarsete numbriliste toimingute osas.
– mis põhineb matemaatilistel arvutustel.

fraasid, mida sõna rakendab

– Õpetaja õpetas aritmeetilisi mõisteid selgel ja objektiivsel viisil.
– Üliõpilasel oli raskusi kavandatud aritmeetiliste probleemide lahendamisega.

Sõna näited tekstis

Matemaatika testis pidi õpilane lahendama mitu aritmeetilist harjutust.

Matemaatikaraamat käsitleb aritmeetilisi kontseptsioone järk -järgult, hõlbustades õppimist.

riimid sõnaga

– sünteetiline
– poeetiline
– skeptiline
– kriitiline

anagrammid sõnaga

– Sõna “aritmeetiline” ei ole anagrammide abil võimalik anagramme moodustada.

Scroll to Top