ABNT standardid, mis on

ABNT standardid: mis ja kuidas kasutada?

ABNT (Brasiilia tehniliste standardite Assotsiatsiooni standardid) on reeglite kogum ja juhised, mida kasutatakse akadeemilise töö, tehniliste dokumentide ja mitmesuguste muud tüüpi väljaannete standardiseerimiseks. Need on hädavajalikud esitatud teabe kvaliteedi, korraldamise ja ühtluse tagamiseks.

Miks järgida ABNT standardeid?

ABNT -standardite järgimine on kriitilise tähtsusega, et tööd tunnistatakse kehtivaks ja usaldusväärseks. Lisaks muudavad need teabe mõistmise ja leidmise lihtsamaks, muutes dokumendi lugejatele kättesaadavamaks ja kasulikumaks.

ABNT standardite põhielemendid

ABNT standardid hõlmavad erinevaid elemente, näiteks:

 • tsitaadid: õige viis kasutatud allikatele viitamiseks;
 • Bibliograafilised viited: Nõuetekohane viis konsulteeritud teoste loetlemiseks;
 • Lehtede nummerdamine: dokumendilehtede nummerdamise reeglid;
 • vorming: paberi suurus, marginaalid, vahed, allikas muu hulgas;
 • kate: teave, mis tuleks lisada töökattesse;
 • kokkuvõte: kokkuvõte struktureerimine ja vormindamine;
 • INDEKS: INDEXi korraldus ja esitamine;
 • Joonealused märkused: Joonealuste märkuste õige kasutamine;
 • eelkrekstuaalsed, teksti- ja järgsed elemendid: Tööde struktureerimine osade kaupa;
 • illustratsioonid: kujundite, tabelite, graafikute lisamise reeglid;
 • elektroonilised viited: juhised dokumentide veebis tsiteerimiseks.

Kuidas kasutada ABNT standardeid?

ABNT standardite korrektseks kasutamiseks on oluline tutvuda ühingu ametlike väljaannetega, mis sisaldavad kõiki praktilisi juhiseid ja näiteid. Lisaks on Internetis saadaval mitu juhendit ja õpetusi, mis aitavad standardite rakendamisel erinevates olukordades.

Samuti on oluline olla teadlik standardite värskendustest, kuna need võivad aja jooksul muutuda. Muutustega kursis olemine on tööde järgimise tagamiseks hädavajalik.

Järeldus

ABNT standardid on akadeemilise ja tehnilise töö standardimiseks ja kvaliteedi jaoks hädavajalikud. Nende juhiste järgimine on esitatud teabe usaldusväärsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks kriitilise tähtsusega. Seetõttu on oluline pühendada aega ja tähelepanu ABNT standardite mõistmisele ja õigesti rakendamisele oma dokumentidele.

Scroll to Top